Bel ons Mail ons

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.vanwestrhenen.nl.

Privacyverklaring makelaardij Van Westrhenen Makelaardij o.g.
B.V.
U heeft te maken met Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V.
Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V. is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd
hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat,
wordt Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V. bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke
gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en
wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.
Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten
te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor
het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.
Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.
Websitebezoek en marketing
U zoekt informatie of oriënteert zich op onze diensten via onze website.

U bezoekt onze website. Zie 1

U vult een contactformulier in. Zie 2

U schrijft zich in voor de nieuwsbrief Zie 3
Bij woningen:
U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVMmakelaar/taxateur:

U wilt uw woning verkopen. Zie 4.

 • U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

U wilt een woning kopen. Zie 5.
Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht
ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 6.

U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de NVMmakelaar wordt aangeboden. Zie 7.

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 8.

U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.


Verwerkingsverantwoordelijke:

Voor al deze verwerkingen is Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V. de
verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens zijn:
Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V.
KVK Lelystad nr. 39045097
Randstad 22 147, 1316BM Almere
info@vanwestrhenen.nl
036-538 32 00


Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het
volgende met deze gegevens:
 Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en
agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
2
Versie december 2019
 Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en
inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,
bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database
worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.
NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM brainbay B.V.
KvK 30102683 KvK 71551034
Postbus 2222 Fakkelstede 1
3430 DC Nieuwegein 3431 HZ Nieuwegein
privacyhelpdesk@nvm.nl support@brainbay.nl
NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.
Wij nemen uw privacy serieus
De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom
gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens
zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een
adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik,
ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren
continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede
privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.
Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek
naar de makelaar.
NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke
gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens
zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de
NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de
gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering
verzetten.
Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem
dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan
kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl . In
die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht
buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?
De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart
de NVM-makelaar echter langdurig:
 Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVMmakelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar
5 jaar.
3
Versie december 2019

 1. U bezoekt onze website
  Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
  gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Van Westrhenen
  Makelaardij o.g. B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor
  analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden
  tot een bepaalde persoon of gebruiker. Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn
  gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Van Westrhenen Makelaardij
  o.g. B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
  worden niet aan derden verstrekt.
  Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor
  Google Analytics downloaden: Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van
  alle websites die Google Analytics gebruiken.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
  voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Westrhenen Makelaardij o.g.
  B.V. heeft hier geen invloed op. Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V. heeft Google geen
  toestemming gegeven om via Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V. verkregen Analytics-informatie
  te gebruiken voor andere Google-diensten.
  Google Analytics – verklaring van Google
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
  door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
  computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De
  door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt
  overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt
  deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit
  op te stellen voor de eigenaar van deze website (Driezestig) en andere diensten aan te bieden met
  betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden
  verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
  namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
  Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende
  instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
  deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
  verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
  omschreven.
 2. U vult een contactformulier in op onze website
  Bij het invullen van een contactformulier op de website Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V.
  verwerkt Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V. mogelijk de volgende gegevens:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
  Van Westrhenen Makelaardij o.g. B.V verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of
  schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Van Westrhenen Makelaardij
  o.g. B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard
  indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 1. U schrijft zich in voor een nieuwsbrief
  Je gegevens, zoals je naam en e-mailadres, worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens
  worden geregistreerd om je gericht informatie en aanbiedingen van Van Westrhenen Makelaardij
  o.g. B.V toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen je gegevens gebruikt worden. Je gegevens zullen niet
  doorgespeeld worden aan derden.
  4
  Versie december 2019
  Onderaan iedere e-mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden voor de communicatie vanuit de
  Consumentenbond. Indien je ingelogd bent, kun je in ‘Mijn Consumentenbond’ via Mijn gegevens en
  Mijn nieuwsbrieven je e-mailadres en je aan- en afmeldingen voor de e-mailings beheren en wijzigen.
 2. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
  Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen
  in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te
  onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.
  Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken
  vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
  Gegevens Verstrekking
  mogelijk aan
  Bewaartermijn
  bij NVMmakelaar
  Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw
  telefoonnummer en e-mailadres.
  b 20 jaar
  De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of
  verandering van werk.
  a 3 jaar
  De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de
  woning te koop staat of heeft gestaan.
  a 20 jaar
  De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de
  vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de
  woning.
  Indien dat met de NVM-makelaar is afgesproken, worden
  bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere
  huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit
  gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot
  maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
  a, d, e 20 jaar
  De reden van een eventuele intrekking van de
  bemiddelingsopdracht.
  a 3 jaar
  Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
  uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
  witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  c 5 jaar
  Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te
  stellen.
  b 20 jaar
  Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
  de verkoopprijs en de transactiedatum.
  a 20 jaar
  In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden
  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om
  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens
  ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning.
  e 2 jaar
  Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
  Ontvangers van gegevens
  a NVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
  b Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
  c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
  d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
  e funda
 3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVMmakelaar ingeschakeld
  Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de
  onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw
  identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De
  volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
  5
  Versie december 2019
  Gegevens Verstrekking
  mogelijk aan
  Bewaartermijn
  bij NVMmakelaar
  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
  telefoonnummer en e-mailadres.
  a 20 jaar
  Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
  Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs.
  De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering
  van werk.
  geen 3 jaar
  Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar
  Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw
  financieringsmogelijkheden.
  geen 3 jaar
  Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
  uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
  witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  b 5 jaar
  Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te
  stellen.
  c 20 jaar
  Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
  de verkoopprijs en de transactiedatum.
  geen 20 jaar
  In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden
  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om
  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.
  d 2 jaar
  Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
  Ontvangers van gegevens
  a Verkoper, verkoopmakelaar
  b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
  c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
  d funda
 4. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed
  bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden
  In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed
  beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat
  uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
  Gegevens Verstrekking
  mogelijk aan
  Bewaartermijn
  bij NVMmakelaar
  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
  telefoonnummer en e-mailadres.
  a 1 jaar
  Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het
  bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.
  a 1 jaar
  Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar
  Ontvangers van gegevens
  a Verkoper of verhuurder van pand
 5. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
  Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met
  het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de
  koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De
  volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
  Gegevens Verstrekking
  mogelijk aan
  Bewaartermijn bij
  NVM-makelaar
  6
  Versie december 2019
  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer
  en e-mailadres.
  b 20 jaar
  Uw mening over de woning. b 3 jaar
  Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
  Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden
  uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
  witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  d 5 jaar
  Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling
  van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan
  andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een
  gerechtvaardigd belang van de verkoper.
  b 3 jaar
  Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te
  stellen.
  c 20 jaar
  Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals
  de verkoopprijs en de transactiedatum.
  a 20 jaar
  De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige
  woonadres van de koper, koop- of huurwoning.
  a 3 jaar
  Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling,
  type koper en verhuisreden.
  a 3 jaar
  Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
  Ontvangers van gegevens
  a NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
  b Verkoper
  c Notaris, aankoopmakelaar
  d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 6. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de
  NVM-makelaar
  Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u
  interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u
  aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden
  verwerkt:
  Gegevens Verstrekking
  mogelijk aan
  Bewaartermijn bij
  NVM-makelaar
  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
  telefoonnummer en e-mailadres.
  geen Tot intrekking van
  toestemming
  Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op
  basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden
  samengesteld.
  geen Tot intrekking van
  toestemming
  Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van
  toestemming
 7. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten
  uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld
  Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch
  vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
  Gegevens Verstrekking
  mogelijk aan
  Bewaartermijn
  bij NVMmakelaar
  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw
  telefoonnummer en e-mailadres.
  a 20 jaar
  Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed
  om de waarde te bepalen.
  a 20 jaar
  7
  Versie december 2019
  Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de
  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
  terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden
  b 5 jaar
  Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur
  verstrekt.
  geen 20 jaar
  Ontvangers van gegevens
  a Validatie instituut op taxaties
  b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
  8
  Versie december 2019
  Gegevensgebruik door de NVM
  De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de
  ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze
  gegevens:
  A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en
  agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
  B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
  C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en
  inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,
  bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.
  A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij
  NVM-makelaars
  Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de
  volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
   Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en
  kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
   Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.
  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
  Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten
  (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
  Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie
  onder C.
  B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op
  (huizen)websites, waaronder funda
  Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen
  worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het
  gaat dan om de volgende gegevens:
   Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en
  kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
   Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
  Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele
  partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar
  toestemming om dit al dan niet te doen.
  Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning,
  bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.
  C Database met historisch aanbod
  Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht,
  worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
   Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en
  kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
   Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.
  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
   De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
  De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
  Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM
  verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
   Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
   Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
   Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
   Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
  9
  Versie december 2019
   Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
   NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
   Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor
  onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
  Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk
  worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.
  Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
  Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de
  NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te
  dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

© Copyright 2024 Van Westrhenen Makelaardij | Website door Nextlead