Geplaatst:

Prinsjesdag en de woningmarkt in 2020

Prinsjesdag is inmiddels geweest. De overheid heeft gemerkt dat de woningnood hoog is en er komen in 2020 behoorlijk wat maatregelen om de woningzoeker te helpen. Daar zijn we heel blij mee, want dit is hard nodig om de woningmarkt weer in balans te brengen.

Overdrachtsbelasting

prinsjesdag woningmarkt overdrachtsbelasting

Op het moment dat jij een woning koopt en deze ook daadwerkelijk in bezit krijgt (je tekent de akte van levering bij de notaris) ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting is momenteel 2% van de waarde van de woning. Koop je een woning van € 250.000,-, dan betaal je € 5.000,- overdrachtsbelasting. De overheid wil de overdrachtsbelasting voor starters mogelijk afschaffen. Zo hopen ze een woning voor starters bereikbaarder te maken. Starters hebben het momenteel moeilijk op de huizenmarkt. Door de stijgende prijzen, maar ook omdat je de kosten koper tegenwoordig met eigen geld moet betalen. Het afschaffen van overdrachtsbelasting voor starters zouden deze kosten koper behoorlijk verlagen

Beleggers weren van de woningmarkt

prinsjesdag woningmarkt beleggers

De overdrachtsbelasting voor starters wordt verlaagd, voor beleggers willen ze deze juist verhogen. Beleggers op de woningmarkt kopen woningen om deze te verhuren. Sinds het einde van de crisis in 2013 is het aantal woningen dat door beleggers wordt gekocht sterk toegenomen. Dit heeft er mede voor gezorgd dat prijzen snel stijgen. Beleggers staan vaak sterker in de markt dan bijvoorbeeld starters, omdat ze geen ontbindende voorwaarden nodig hebben en een ruim budget hebben. Door de overdrachtsbelasting te verhogen wil de overheid de opmars van beleggers remmen. Daarnaast wordt er ook onderzocht of in grote steden, waar de druk van beleggers het hoogst is, een zelfbewoningsplicht kan worden ingesteld. Kopers worden dan verplicht zelf in de woning te wonen en kunnen deze niet verhuren.

Stimuleren van woningbouw

prinsjesdag woningmarkt nieuwbouw

De overheid trekt vanaf 2020 flink wat geld uit om het bouwen van nieuwe woningen te stimuleren. Er komt een Bouwfonds van 1 miljard euro waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Het doel is om 75.000 woningen per jaar te bouwen. In Almere zijn er gelukkig al heel wat plannen voor het bijbouwen van nieuwe woningen. Zo komen er in de Floriade 660 nieuwe woningen in Almere Stad. In Almere Poort worden de projecten Zandpoort en Duin in fases verkocht. Bovendien worden daar 3600 woningen verwacht in de Stadstuinen. In Almere Haven wordt de wijk de Laren ontwikkelt en in Oosterwold is ruimte voor ruim 15.000 woningen. Het nieuwste nieuwbouwaanbod in Almere ontvang je via onze Nieuwbouw Nieuwsbrief.

Energie

Prinsjesdag woningmarkt energie

Vanwege de klimaatverandering wil de overheid milieuvriendelijke energie en het verminderen van verbruik stimuleren. Het gebruik van aardgas wordt onaantrekkelijk gemaakt door de belasting hierop te verhogen. Tegelijkertijd wordt de belasting op elektriciteit verlaagd, deze is immers ook groen te produceren. Ook wordt de heffingskorting op energiebelasting verhoogd. Een gemiddeld huishouden zal in 2020 minder betalen aan energie. Daarnaast komt er een warmtefonds. Huiseigenaren kunnen hierop aanspraak maken als ze investeren in energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld door hun woning beter te isoleren.

Nog meer belastingnieuws voor de woningmarkt

Het eigenwoningforfait is belasting die je aan de overheid betaalt voor je woning. Eigenlijk word je woning bij je inkomen opgeteld. De betaalde hypotheekrente mag je hier weer vanaf trekken. Mocht je meer eigenwoningforfait hebben dan dat je hypotheekrente betaalt, dan is er een regeling (“geen of kleine eigenwoningschuld”) die er voor zorgt dat je weer minder belasting hoeft te betalen. Het eigen woningforfait gaat omlaag de komende jaren. Tegelijkertijd wordt de speciale regeling “geen of kleine eigen woningschuld”  versoberd. Daarnaast worden er nog wat andere belastingmaatregelen getroffen. Al met al, zo bericht het AD, gaat iemand met een modaal inkomen er € 50,- per maand op vooruit. 

Een heel pakket met maatregelen voor de woningmarkt in 2020. Wij hopen dat het voldoende is om de woningmarkt weer in balans te krijgen. We zijn blij met de hulp die komt voor starters en het stimuleren van de nieuwbouw.  

Benieuwd naar  de waarde van  jouw woning?

Woningwaarde berekenen